גלריית תמונות

תמונות לפני/אחרי

שיקום שיער – לפני ואחרי

העלמת נימים – לפני ואחרי 

הסרת קעקוע – לפני ואחרי 

העלמת פיגמנטציה – לפני ואחרי 

© התמונות נועדו להמחשה בלבד. כל זכויות היוצרים שייכות לבעלי האתר – אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע או בכל דרך אחרת ולרבות בכל העתקה ו/או העברה ו/או באמצעות אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או התמונות ו/או המאמרים ו/או האיורים ו/או התוכן שצורף ו/או אשר מצוי באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש אישי או מסחרי או אחר.
גלילה לראש העמוד